Jaakko Sakari Mikael SalmelinJaakko Sakari Mikael Salmelin

 • Nõukogu esimees alates 23.05.2012, nõukogu liige alates 21.06.2010
 • KJK Capital Oy partner
 • Rahanduse magister, Helsingi Majandusülikool
 • Kuulumine teistesse juhtorganitesse:
  • KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liige
  • KJK Management SA juhatuse liige
  • KJK Capital Oy juhatuse liige

Ei oma Baltika aktsiaid.

 

 

Tiina_M_is_260x390Tiina Mõis

 • Nõukogu liige alates 03.05.2006
 • AS Genteel juhataja
 • Majandus, Tallinna Tehnikaülikool
 • Kuulumine teistesse juhtorganitesse:
  • AS LHV Pank ja AS LHV Group nõukogu liigeEesti Raamatupidamise Toimkonna liige

Baltika aktsiaid seisuga 30.06.2016: 977 837 lihtaktsiat (AS Genteel nimel)

Reet Saks

 • Nõukogu liige alates 25.03.1997
 • Advokaadibüroo Raidla Ellex advokaat
 • Õigusteadus, Tartu Ülikool
 • Kuulumine teistesse juhtorganitesse:
  • Reet SaksMTÜ Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (AIPPI) Eesti Rahvuslik Töörühm juhatuse liige

Ei oma Baltika aktsiaid

 

Lauri Kustaa Äimä

 • Nõukogu liige alates 18.06.2009
 • Kaima Capital Oy tegevdirektor
 • Kaima Capital Eesti OÜ juhatuse liige
 • Majandusteaduste magister, Helsingi Ülikool
 • Kuulumine teistesse juhtorganitesse:
  • AS Tallink Grupp nõukogu liige
  • Oy Tallink Silja Ab nõukogu liige
  • Salva Kindlustuse AS nõukogu liige
  • AS Premia Foods nõukogu liigelauri kustaa äimä.1
  • AS PKL nõukogu liige
  • AAS BAN nõukogu aseesimees
  • UAB Litagra nõukogu liige
  • Amber Trust Management SA juhatuse esimees
  • Amber Trust II Management SA juhatuse esimees
  • KJK Fund SICAV-SIF juhatuse esimees
  • KJK Management SA juhatuse esimees
  • KJK Capital Oy juhatuse esimees
  • Cumulant Capital Fund Management Oy nõukogu liige
  • AB Snaige auditi komitee esimees
  • AB Sanitas auditi komitee liige
  • Kitron ASA ametisse nimetamise komitee liige

Baltika aktsiaid 30.06.2016: 24 590 lihtaktsiat (Kaima Capital Eesti OÜ nimel)

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat