Baltika Grupp 2017

Baltika on muutumas vertikaalsest jaeärist rahvusvaheliseks brandhouse-iks, mille eesmärk on tagada kvaliteetset kliendikogemust läbi kõigi oma erinevate müügikanalite. Baltika suurim ärisegment nii müügimahtude, kasumi kui ka tervikliku kliendikogemuse juhtimise mõttes on jaeäri Balti riikides, kus viimastel aastatel on konkurents oluliselt suurenenud. Turule on sisenenud enamik Euroopa tugevamaid rõivabrände, see omakorda on kaasa toonud olukorra, kus klientide ootused toodete originaalsusele ning hinna ja kvaliteedi suhtele on järsult tõusnud.

2017. aasta üheks oluliseks eesmärgiks on jätkuvalt Balti jaeturul müügimahtude ning kasumlikkuse hoidmine ja kasvatamine läbi klientidele parema ostukogemuse pakkumise. Selleks on muudetud mõningaid toote arenduse ja jaeäri opereerimise põhimõtteid. Suurem tähelepanu on pööratud originaalsele disainikäekirjale ning Eesti või lähinaabri Leedu tehastes toodetud kvaliteettoodete suuremale osakaalule. Aktiivne ja suunatud suhtlemine püsiklientidega kasutades kliendiprogrammi AndMore ja ka e-poe Andmorefashion.com võimaluste arendamine klientidele parema info edastamiseks (eeltootevalik). Lisaks ka paremini planeeritud ja juhitud sisseost, mis võimaldab töötada väiksema püsivaru ja madalamate allahindlustega ja multibrändipoodide kontseptsiooni edasiarendamine AndMore brändingu alla (Monton AndMore jms).

Kasumliku Balti jaesegmendi kõrval on Baltika Grupi jaoks oluline eesmärk suure müügipotentsiaaliga hulgi-, frantsiisi ja e-kaubanduse suuna arendamine ja müügi kasvatamine. Bränditud ja koduturgudel kasumlikud jaekontseptsioonid on Baltikale andnud võimaluse välja arendada uue müügisuuna uutele turgudele – frantsiis. Esimesed frantsiisi lepingud välispartneritega sõlmiti juba 2013. aastal Valgevenes, 2014-2015 järgnesid lepingud Hispaanias Tenerifel ja 2017 märtsis avati esimene Monton AndMore pood Serbias Novi Sadis. Koos Ukraina ja Venemaa opereerimismudeli muudatusega ehk jaeturult väljumisega ja üleminekuga frantsiisimudelile, oli Baltikal aasta lõpu seisuga 33 frantsiisipoodi. Baltika eesmärk on täiustada ja arendada frantsiisimudelit ning otsida aktiivselt uusi partnereid uutel turgudel.

Ka hulgimüügi suunal on eesmärgiks seniste partnerite müügimahu kasvatamine ning uute partnerite ja uute turgude leidmine. Jätkub ka e-poe pidev arendamine.

Juhatus on tegevuseesmärgid jaganud kolme rühma:

 • Edukas ettevõte: kasumlikkuse suurenemine ning brutokasumi ja opereerimiskulude suhte paranemine;
 • Rahulolev klient: kõigi müügisuundade mahtude kasv läbi klientidele parema ostukogemuse pakkumise;
 • Motiveeritud töötaja: tulemuslikkuse kasvatamiseks on olulisim hoida oma töötajate motiveeritust ja pühendumist.

2017. aastal ei planeerita olulisi suuremahulisi investeeringuid, jätkatakse tavapäraste investeeringutega jaevõrku.

 • 5
  Brändi
 • 7
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 23 200
  Müügipind, m2
 • 47.0 mln
  2016. aasta müügitulu, EUR
 • 1 100
  Töötajat