Auditikomitee ülesandeks on jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust ning konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi. Komitee kohustuseks on teha ettepanekuid nimetatud küsimustes probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks.

Auditikomitee annab oma tegevusest aru nõukogule ning selle liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Komitee koosneb kahest kuni viiest liikmest, kelle volituste tähtaeg on kolm aastat. Auditikomitee liikmetele tasu ei maksta. AS Baltika auditikomitee esimees on Reet Saks ning liikmed Tiina Mõis ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin.

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat