Baltika Grupp 2018

Baltika Grupp tegeles 2017. aasta teises pooles rahvusvahelisele müügikasvule orienteeritud strateegia („Strateegia 2022“) välja töötamisega.

Baltika Grupp kasutab vertikaalselt integreeritud ärimudelit, mis ühendab rõivakollektsioonide loomise, tootmise, hankeahela juhtimise, logistika ja hulgi- ning jaekaubanduse. Kuna selline ärimudel on keeruline hallata, seati üheks eesmärgiks vähendada komplekssust ja lihtsustada protsesse. 2018. aasta jooksul töötatakse välja konkreetsemad sammud äriprotsesside lihtsustamiseks. See peaks vähendama ka survet tegevuskulude kasvuks, eriti tööjõukulude osas.

2018. aasta üheks oluliseks suunaks on jätkuvalt Balti jaeturul müügimahtude ning kasumlikkuse hoidmine ja kasvatamine läbi klientidele parema ostukogemuse pakkumise. 2018. aasta eesmärgiks on multibrändipoodide kontseptsiooni edasiarendamine ja jaeäri digitaliseerimise plaani väljatöötamine.

Jätkub e-poe arendamine suurendamaks Andmorefashion.com ja füüsilise poekeskkonna integratsiooni. Fookuses on lojaalse kliendi müügitulu suurendamine.

Baltika jaoks on jätkuvalt oluline kasvada lisaks koduturule ka Baltikumist väljaspool ja seda läbi koostööpartnerite. Fookuses on uute frantsiisipartnerite leidmine ja lihtsama koostöömudeli arendamine. Otsitakse koostööd ka rahvusvaheliste kaubamajadega, milleks tuleb luua senisest paindlikum koostöömudel kaupmehe ja brändiomaniku vahel.

Juhatus on tegevuseesmärgid jaganud kolme rühma:

 • Edukas ettevõte. „Strateegia 2022“ eduka realiseerimise baasi loomine, sh varude juhtimise ja tootearenduse digi‑töövahendite väljatöötamine, uute hanketurgude arendamine ja Baltikumi poevõrgustiku optimeerimine.
 • Rahulolev klient. Müügitulu kasvatamine kõikides müügikanalites, Soome turu müügi kasvatamine, uue on-line off-line multibrändi kontseptsiooni loomine ja vähemalt kahe uue müügipartneri leidmine.
 • Motiveeritud töötaja. Tulemuslikkuse kasvatamiseks on olulisim hoida oma töötajate motiveeritust ja pühendumist.

2018. aastal planeeritakse lisaks tavapärastele investeeringutele jaevõrku ka investeeringuid uue strateegia raames nii multibränd kontseptsiooni väljaarendamisse kui protsesside arendamisse ja digitaliseerimisse.

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat