Baltika Grupp 2010

Baltika Grupi juhatuse hinnangul on 2009. aasta jooksul Grupi kohanemine globaalse majanduskriisi mõjudega opereeritavatel turgudel põhimõtteliselt ära toimunud. 2009. aasta viimases kvartalis jõudis Grupi jaesüsteem 7 miljoni krooniga (0,4 miljoni euroga) kasumisse ning Grupi tavakohase majandustegevusega seotud rahavood olid stabiliseerunud. 2010. aasta alguseks saavutatud varude tase ruutmeetrile (35% väiksem võrreldes 2008. aastaga) ja jaesüsteemi tegevuskulude tase (27% väiksem võrreldes 2008. aastaga) on viidud vastavusse 2010. aastale planeeritud müükidega.

Alanud majandusaasta käibeprognoos on tehtud arvestusega, et 2010. aasta Grupi poolt opereeritavate turgude majandused tervikuna veel ei kasva. Kui esimese poolaasta alguses jätkub veel aeglustuvas tempos majanduslangus, siis suveks on Grupi turgudel tervikuna müügid stabiliseerunud. Alates teisest poolaastast on Grupi osadel turgudel võimalik prognoosida tagasihoidlikku majanduskasvu (seotud eeskätt väga madalate võrdlusbaasidega).

Eeldusel, et aasta ulatuses tervikuna müügid veel ei kasva (aasta esimesel poolel väike kahanemine ja teisel poolel kasv), paneb Baltika rõhku tugevate kollektsioonide ettevalmistamisele, sisseostu paremale finantseerimisele, kõrgematele tootemarginaalidele ja klienditeeninduse arendamisele. Tulemuseks peaks olema oluliselt paranenud brutomarginaal. Viimane koos oluliselt väiksemate tegevuskuludega (plaanide kohaselt 50 miljoni krooni/3,2 miljoni euro võrra madalamad kui 2009. aastal) peaks võimaldama Baltikal jõuda teisel poolaastal kasumisse.

Finantspositsiooni tugevdamiseks on Grupil esimesel poolaastal plaanis realiseerida mitmed talle kuuluvad tootmistegevusega seotud kinnisvarad. Jätkub koostöö pankadega täiendava rahavoo tagamiseks kaupade sisseostule ning laenuportfelli restruktureerimiseks. Lisaks on juhatusel plaanis teha aktsionäridele ettepanek täiendavaks aktsiaemissiooniks.

Baltika ei planeeri 2010. aastal investeeringuid jaesüsteemi suurendamiseks.

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat