Baltika Grupp 2014

Baltika ootab mõõdukat müügikasvu Baltikumist. Suurimat efektiivsuse kasvu ootab Baltika Leedult, mille jaemüügi taastumine ja näitajad pole naaberriikide tasemele jõudnud. Ida-Euroopa osas Baltika müügikasvu ei oota.

Ettevõtte jaoks on Baltikumi jaekaubandus oluline tugipunkt majandusliku stabiilsuse ja kasvu tagamisel ning Baltikumi turul tugevas konkurentsis positsiooni hoidmiseks on vajalikud olemasolevate poodide renoveerimised ja uute poodide avamised.

Ettevõtte 2014. aasta üheks olulisemaks tegevussuunaks on realiseerida plaan Ukraina ning Venemaa riskide vähendamise osas grupi terviktulemusele. Üheks võimaluseks, mille suunas tegutsetakse, on muuta opereerimismudelit nendel turgudel.

Samuti jätkub töö frantsiisimüügi võrgustiku laiendamise suunal ning tehakse ettevalmistusi lisaks Montonile ka kõikide teiste Baltika kaubamärkide rahvusvahelise e-müügi avamiseks 2014. aasta lõpuks.

Ettevõtte 2014. aasta eesmärkide täitmine eeldab investeeringuid ning käibekapitali piisavat finantseerimist. Jaesüsteem vajab vastavalt juba 2012. aasta teises pooles avalikustatud investeerimisplaanile jätkuvaid investeeringuid ning tugevam käibekapitali positsioon tagab paremad võimalused äriliste otsuste tegemisel ning kasumlikkuse suurendamisel.

Võttes arvesse pikaajalist strateegiat, on Baltika Grupi juhatuse eesmärgiks 2014. aastal:

 • Baltikumi turul positsiooni kindlustamine ja müükide kasvatamine;
 • Ida-Euroopa segmendi otseste riskide vähendamine;
 • Eelisarendada teisi kanaleid ja kasvatada jõuliselt müügitulusid nii olemasolevate kui uute hulgi- ja frantsiisilepingute kaudu;
 • E-kaubanduse arendamine – grupi teiste brändide kättesaadavaks tegemine e-poe kaudu;
 • Finantspositsiooni tugevdamine.

Ettevõtte juhatuse finantseesmärgiks on kasvatada jätkusuutlikult Grupi müügitulusid ja kasumit.

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat