Baltika Grupp 2015

Eelnevast lähtudes ootab Baltika 2015. aastal mõõdukat jaemüügi kasvu Baltikumis. Seoses 2014. aasta lõpus avatud uute poodide lisandumisega on müügimahtude kasvu ootus kõrgeim Eestis.

Venemaal on planeeritud sulgeda kõik kahjumlikud poed väljaspool Peterburgi, Kaliningradi ja Kaasanit. Eeldades, et rubla kurss püsib 2014. aasta viimase kvartali tasemel, mis on oluliselt nõrgem kui eelnevas kolmes kvartalis, prognoosib Baltika Venemaal 2015. aastal eurodes jaemüügist üle 1/3 võrra vähenevaid tulusid.

2015. aastal jätkub töö 2014. aasta jooksul lisandunud frantsiisipartneritega. Kuna mitmete frantsiisipoodide osas saab 2015 olema esimene täistegevusaasta, prognoosib Baltika hulgi- ja frantsiisimüügile ka 2015. aastal jätkuvalt kõrgemat kasvumäära kui oma jaemüügile. Kuna hulgi- ja frantsiisimüügi osakaal kogumüügist kasvab veelgi, siis selle tulemusel langeb 2015. aastal Grupi brutomarginaal.

2014. aasta augustis lansseeritud kõiki Baltika kaubamärke esindav andmorefashion e-poelt ootab Baltika olulist kasvu ainuüksi täistegevusaasta mõju tõttu. 2015. aastal on plaanis e-poodi arendada lisaks uutel lokaliseeritud turgudel, tehes seda kohalikus keeles ning sealsete maksevõimalustega. Samuti on kavas alustada Baltika brändide veebipõhist müüki läbi kolmandate osapoolte kanalite. Eelpool nimetatust tulenevalt planeerib Baltika e-poele olulist kasvuhüpet ka 2015. aastaks.

2015 aasta märksõnadeks on olemasoleva strateegia kinnistamine – Baltikumi positsiooni hoidmine ja tugevdamine, hulgi- ja frantsiisimüügi suurendamine peamiselt läbi olemaasolevate partnerite, Venemaa turu poodide portfelli optimeerimine ja keskendumine kindlatele piirkondadele. 2015. aastal ei planeerita olulisi suuremahulisi investeeringuid, vaid jätkatakse tavapärase investeerimismahuga nii jaevõrku, tarkvarasse jm. 2015. aastal ei ole kavas investorite lisafinantseeringu kaasamist.

Võttes arvesse pikaajalist strateegiat, on Baltika Grupi juhatuse eesmärgiks 2015. aastal:

 • Baltikumi jaeturgudel müügi ja kasumlikkuse kasv
 • Teiste müügikanalite (hulgi- ja frantsiisi ning e-müük) arendamine ja müügitulu ennakkasv
 • Vene turu riskide juhtimine ja poodide portfelli optimeerimine
 • Tegevusefektiivsuse tõstmine – turustuskulude ja müügi suhtarvu parandamine

Ettevõtte juhatuse finantseesmärgiks on kasvatada jätkusuutlikult Grupi müügitulusid ja kasumit.

 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat