Baltika Grupp 2016

Baltika rõhk 2016. aastal Baltikumi jaetegevuses on kasumlikkuse suurendamine läbi brutokasumi marginaali paranemise. Dollari kursist ja muudest kulukomponentidest tingitud sisseostuhindade kasv on saadud kontrolli alla juba 2015. aasta viimases kvartalis. Samuti on varude tase optimaalsem, mis aitab vähendada survet läbi allahindluste varusid Baltikumi turul realiseerida.

Baltika jätkab tööd teiste kanalite arendamisega. 2016. aastal lisandub frantsiisipartnerite portfelli varasemalt Baltika Grup opereeritud 8 poodi Peterburis, Kaasanis ja Kaliningradis ning jätkatakse tööd ka olemasolevate partneritega. E-poe müügitulu suurendamist peaks 2016. aastal toetama plaan alustada müüki ka läbi kolmandate osapoolte veebilehtede.

Baltika jätkab tööd efektiivsema organisatsiooni suunas. Varude juhtimise protsess jääb 2016. aastal Baltika fookusesse ning samuti jätkatakse tööd peakontori teiste protsesside parendamisega, eesmärgiga vähendada peakontori tegevuskulusid.

2016. aastal ei planeerita olulisi suuremahulisi investeeringuid, jätkatakse tavapäraste investeeringutega jaevõrku.

Võttes arvesse pikaajalist strateegiat, on Baltika Grupi juhatuse eesmärgiks 2016. aastal:

 • Baltikumi jaeturgude müügikasv ning kasumlikkuse suurendamine läbi brutokasumi marginaali parandamise
 • Teiste müügikanalite (hulgi- ja frantsiisi ning e-müük) arendamine ja müügitulu ennakkasv
 • Varude parem juhtimine – kõrgem varude käibekiirus
 • Tegevusefektiivsuse tõstmine – peakontori kulude vähendamine
 • 5
  Brändi
 • 9
  Riiki
 • 128
  Poodi
 • 24 000
  Müügipind, m2
 • 47.5 mln
  2017. aasta müügitulu, EUR
 • 1 000
  Töötajat